Ludzie polskiego BOKSU

A:
Kazimierz Piotr Adach
Aleksy Antkiewicz

C:
Zygmunt Chychła

G:
Józef Grudzień

K:
Marian Kasprzyk
Jerzy Kulej

P:
Kazimierz Paździor
Czesław Ptak

R:
Wiesław Rudkowski

S:
Feliks Stamm

Z:
Stanisław Zalewski
Waldemar Zduńczuk

Źródła biografii:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_główna
www.olimpijski.pl
“Marian Kasprzyk” – Janusz Stabno.