Ludzie polskiego BOKSU

A Adach Kazimierz Prezes SKB Czarni Słupsk

A Aleksy Antkiewicz

Ch Chychła Zygmunt

G Grudzień Józef

K Kasprzyk Marian

K Kulej Jerzy

K Paździor Kazimierz

P Ptak Czesław

R Rudkowski Wiesław

S Stamm Feliks

Z Zalewski Stanisław

Z Zdunczuk Waldemar

Biografie sporządzone na podstawie notatek własnych Klubu, opowieści, oraz:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_g%C5%82%C3%B3wna, www.olimpijski.pl, „Marian Kasprzyk” – Janusz Stabno.