Regulamin uczestnictwa w zajęciach fitness, regulamin treningów personalnych (indywidualnych) oraz oświadczenie karta uczestnika zajęć-treningi personalne

Regulamin klubu i zajęć fitness

Regulamin treningu personalnego

Oświadczenie treningów personalnych i regulamin